Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

JoeMoye
14:37
9654 4c4e 390
14:37

January 04 2015

JoeMoye
01:22
9882 9815 390
Reposted fromtutaj tutaj
JoeMoye
01:09
8861 7fa2 390
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
JoeMoye
01:05

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viamentispenetralia mentispenetralia
JoeMoye
01:05
01:03
0554 205f 390

Hawaiian surfer Ha’a Keaulana runs across the ocean floor with a 50 pound boulder, as training to survive the massive surf waves

Meanwhile, I can’t jog on dry land without seeing visions of my death and fast-approaching unconsciousness

January 03 2015

JoeMoye
22:54
5029 4fb1 390
Reposted fromsplendoriblask splendoriblask viaazia azia
JoeMoye
22:48
Reposted fromSardion Sardion viaDkS DkS
JoeMoye
22:18
0685 6129 390
JoeMoye
22:15
7480 4901 390
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic viarozczarowana rozczarowana
JoeMoye
22:15
5246 7658 390
Reposted fromacv acv viarozczarowana rozczarowana
JoeMoye
22:08
Reposted fromSardion Sardion viaDkS DkS
JoeMoye
22:00
Our Dear, Departed Books...
21:48
6555 9378 390
The Grand Budapest Hotel (2014),
dir. by Wes Anderson
Reposted fromvorfrevde vorfrevde viaechoecho echoecho
JoeMoye
21:46
JoeMoye
21:46
JoeMoye
21:45
0711 3c1a 390
Reposted fromfatique fatique viaechoecho echoecho
JoeMoye
21:41

January 02 2015

JoeMoye
20:25

Często bowiem zdarza się, że ktoś -nawet nie chrześcijanin - zna się dobrze na Ziemi, niebie oraz innych elementach świata, (...) Tak, że dokładnie to rozumie, lub doświadcza. I naprawdę jest rzeczą bardzo haniebną i szkodliwą i należy tego za wszelką cenę unikać, by jakiś niewierny studzą chrześcijanina mówiącego o tych rzeczach na podstawie Pisma Świętego w sposób tak niedorzeczny, ze jak to się mówi, cale niebo słuchając tego z trudem może powstrzymać się od śmiechu. I nie tyle jest przykre, że wyśmiewa się błądzącego człowieka, ile że nasi autorze, tym obcym ludziom, wydają się wierzyć w takie błędy. Jest to z wielką szkodą dla tych, o których zbawienie mamy się troszczyć, gdyż skrytykują oni i zlekceważą ich jako ignorantów. Gdy tyko przyłapią kogoś z chrześcijan na pomyłce w sprawach, które bardzo dobrze znają, a swoje próżne poglądy oprą na naszych księgach, jak będą mogli uwierzyć w zmartwychwstanie umarłych, nadzieję życia wiecznego i królestwo niebieskie, gdy stwierdzili w naszych księgach błędy na temat rzeczy, których już mogli doświadczyć i przyjąć na podstawie niezbitych dowodów?".


— św Augustyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl